Z.u.L. > Beispiele > Nicht-Euklidische Geometrie

Nicht-Euklidische Geometrie

Hyperbolische Geometrie (Poincaré Geometrie)

Elliptische Geometrie (Sphärische Geometrie)

Z.u.L. > Beispiele > Nicht-Euklidische Geometrie